top of page

İON MİMARLIK YAYINLARI

 

 

İON Mimarlık Ltd. Şti. 7 Temmuz 1993 tarihinden itibaren faaliyet göstermektedir ve mimarlık kavramı içinde yer alan çok çeşitli proje tasarımları ve uygulamalar gerçekleştirmiştir.

İON Mimarlık ailesi olarak, sağlıklı bir ‘mekan’ tasarımının, yaşam kültürü, sosyolojik yapı, çevre ve tarih bilinci kavramları olmadan sağlanamayacağına inanmaktayız. Ortak düşüncemiz, mimarlık bilgisinin salt malzeme ve yapım tekniklerine dayalı olarak gelişmediği, sosyo-kültürel yapı, çevre ve tarih bilinci ile beslenerek geliştiğidir. Bu yüzden bu mesleği yapmak için sadece bir üniversitenin mimarlık bölümünden mezun olmak yeterli olmaz. Eğitimizi sadece doğduğunuz, büyüdüğünüz, yaşadığınız çevre değil, merakla gezip gördüğünüz yerler de tamamlar. Tasarımlarımızın genelinde ve detaylarında kendini gösterir. Bu sebeple, bizden sonraki nesiller için yapmamız gerekenler arasına, 24 yıldır sürdürdüğümüz proje tasarım ve uygulama faaliyetlerimize ek olarak, 2017 yılının Nisan ayında yayıncılığı da eklemiş bulunuyoruz.


 
 

Şirketin sahibi ve iki ortağından birisi olan Fuat Selim Ramazanoğlu’nun, neredeyse 40 yıla yaklaşan bir süre içinde oluşturduğu kişisel arşivi, mimarlık ve mimarlık tarihi araştırmacılarının istifadesine sunma düşüncesi, şirketi böylesi bir faaliyet alanına yöneltmiştir. Bu paylaşımlar, daha çok bu içerikte hazırlanacak çeşitli kitapların bastırılması yoluyla olacaktır.

 

F.Selim Ramazanoğlu’nun arşivinde 15.000’e yakın mimari içerikli renkli dipozitf, bir o kadar da siyah/beyaz ve renkli baskı fotoğraf bulunmaktadır. Bu arşiv, şirket bünyesindeki kitaplıkta yer alan 10.000’i aşan sayıdaki mimari, sanatsal ve tarihsel içerikli kitaplarla birlikte, nitelikli projeler üretmek için iyi bir veri tabanı oluşturmaktadır.

 

Günümüzde git gide yitirilen, gerek mimari, gerekse soysal değerlerin, tümüyle yok olmasından önce, bizden sonraki nesillere aktarılabilecek halde derlenmesi ve yayınlanması, yayıncılıktaki en önemli ilkelerimizden birisidir.

bottom of page